วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมแผนการสอนภาษาไทย ป.2

 1. คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ป.2 220.00 บาท ...

  ราคา 220.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] [เงื่อนไขการสั่งซื้อ] [คำถามที่ลูกค้าอยากรู้] ... Syllabus and Instructional Design) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้อ้างอิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ป.1 ... หนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ปี 51ภาษาไทย ป.2 ...

 2. กริช มากกุญชร Guestbook Powered by : 212cafe.com

  คำว่า ไทย มีความหมายในภาษาไทยว่า อิสรภาพ เสรีภาพ หรืออีกความหมายคือ ใหญ่ ยิ่งใหญ่ ..... ปฏิบัติกิจกรรมการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ และตามขั้นตอนของ โครงการ ... คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ... ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียน ...

 3. |< ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ๐๐ โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

  เรื่อง : มอบสื่อ แผนการจัดการเรียนรู้คละชั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ...... เรื่อง : การิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2552 .... เรื่อง : การดำเนินการทดสอบครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :-- ...... เรื่อง : แจ้งรับเอกสารประกอบการอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...

 4. คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง สังคม ป.2 150.00 บาท - Bookpoint ...

  คู่มือครู - แกนกลาง ภาษาไทย ... DOWNLOAD รายการหนังสืองบประมาณ. รายการหนังสือห้องสมุด/บริจาค ... ราคา 150.00 บาท | [ ดูตัวอย่างการสั่งซื้อ] ...and Instructional Design) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้อ้างอิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง สังคม ป.2 เล่มนี้ ...

 5. Tawatchai Nakabut...work, life and thought - My Blog

  ต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แม้จะไม่ได้ถูกกำหนดให้ส่ง ... ชื่อเรื่องการวิจัย น่าจะเป็น "การเพิ่มทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... ดูตัวอย่างบทเรียนภาษาไทยที่สร้างด้วยโปรแกรม MS-word 2003 คลิกที่นี่ .... ดาวน์โหลดภาพจากกล้อง ย่อขนาดเป็น 800X600 pixels โดยใช้โปรแกรม ACDsee 9 Photo ...

 6. วสันต์ ปัญญา - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด ...

  3) จัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 ... รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการเขียนสกดคำ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 .... นอกจากนี้ยังมอบงานให้เพิ่มเติมคือ การศึกษาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างเวลาเรียน ... ตอนนี้คละชั้นป.2กับป.3อยากขอคำแนะนตำการเขียนแผนคละชั้นนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่งข้อมูลไดทาง ...

 7. ตัวอย่างแผนการจัดการ - Bookpoint.co.th : ร้านหนังสือแบบเรียน ...

  คู่มือครู - แกนกลาง ภาษาไทย ... DOWNLOAD รายการหนังสืองบประมาณ. รายการหนังสือห้องสมุด/บริจาค ... คู่มือครูและแผนฯ หลักสูตรแกนกลาง สังคมป.2. Barcode : 8858649107770 ... คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus and Instructional Design) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...

 8. ข่าวจากผู้อำนวยการ

  โหลด คลิปวีดีโอ จากเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ที่คิดว่ามีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาของตนเอง แล้วส่งมาให้ ผอ.ทางอีเมล์ ก่อน 30 ต.ค.2552 ...

 9. ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุนทรวัฒนา .... บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ...... แผนการสอนรายวิชางานเขียนแบบ(ช 0325)ที่เน้นกระบวนการ หมวดการงานและอาชีพ ...... เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำอักษรนำชั้นป.2 ...

 10. โรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

  แผนการลงทุนโครงการภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 พ. ... เชิญดาวน์โหลด เอกสาร ..... สอนค้นเว็บไซต์ l สอนอินเทอร์เน็ตออนไลน์,สอนการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Computer Program) .... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 · ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 · ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... ข้อสอบ Online. ภาษาไทย ... ตัวอย่างข้อสอบเยียวยารุ่นก่อน ...

 11. คุณภาพแม็ค ภ.ไทย ป.2 - MACeducation.com สัญลักษณ์แห่งคุณภาพทาง ...

  ประถมศึกษาปีที่ 2. ประถมศึกษาปีที่ 3. ประถมศึกษาปีที่ 4 ... ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ...กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design... ภาษาไทยมาตรฐานแม็ค ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วันเปิดเทอม วันเปิดเทอม ... หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หมู่บ้านตัวอย่าง หมู่บ้านตัวอย่าง ความรู้ทางภาษา ...

 12. ภ.ไทย ป.2 - MACeducation.com สัญลักษณ์แห่งคุณภาพทางวิชาการ หนังสือ ...

  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม. :: สารบัญ. ภาษาไทย ป.2 ...

 13. ข้อสอบเยียวยา (ลองดูหามาให้)....!!! - ครูบ้านนอกดอทคอม

  ขอขอบคุณสำหรับตัวอย่างข้อสอบท่ให้ลองทำ และมีแนวข้อสอบ เยียวยารุ่น 2 จริง ๆ ..... ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ..... 81 การนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการสอนภาษาไทยในกิจกรรมใดได้ผลดีที่สุด ... 87 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ควรกำหนด ...

 14. ข้อสอบเยียวยา (ลองดูหามาให้)....!!! - ครูบ้านนอกดอทคอม

  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12BCB18734KP43AGVYNT2PBYDFG8MT .... ขอขอบคุณสำหรับตัวอย่างข้อสอบท่ให้ลองทำ และมีแนวข้อสอบ เยียวยารุ่น 2 จริง...... 87 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยควรกำหนด .... ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...

 15. - เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน

  เก็บเล็กผสมน้อย ตอน บทเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด มานี-มานะ, Apr 30, '09 3:44 AM ..... "ทีหลังจะชิมอะไร ต้องตักใส่ถ้วยรอให้เย็นก่อนนะจ๊ะ" แม่สอน .....ปรับขยายชั้นเรียนให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ. .... หนังสือเรียนในเวลาก็ด้วยเหตุผลเพื่อเป็นตัวอย่างการเลือกหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ...

 16. ครูจำเริญ โรงเรียนเมืองเชลียง: 11/08

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. - ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6). - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... เขียนแผนการจัดการเรียนรู้. ตัวอย่างงานที่ผ่านการตรวจ 2. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ · 3. ตัวอย่าง บันทึกผลหลังสอน ..... กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Download กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Download ...

 17. พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการคุณครู.คอม

  เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลดครับ ... ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... ประกอบการสอนจำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง ดังนี้ 1.1) ... กรูณานำแบบฝึกลงด้วยจะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นนำไปพัฒนาเด็กไทยของเรา ...

 18. [DOC] 

  แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

  รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML
  แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ... 2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... 5.2.2 ชั้น ป. 2– ป. 3 อ่านตัวอย่างกลอนสี่ ...

 19. ดาวโหลดเอกสารต่างๆ > กลุ่มงานวิชาการ [Engine by iGetWeb.com]

  แบบฝึกภาษาไทย ป2-6 .... ตัวอย่างขั้นตอนและแผนการสอนวิชาลูกเสือ · แบบบันทึกนิเทศและการประเมิน · แนวทางการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ NT ... แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ...

 20. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ภาษาไทย ป.2

  3 เม.ย. 2009 ... เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ภาษาไทย ป.2 ... ชุดนิทานมาตรตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ของโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ... 17 ชั่วโมง ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest &ndash; ... ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น