วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมตัวอย่างแผนการสอนวิชาภาษาไทยระดับ ป.3

 1. Maneerath's Site - แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นป.3

  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นป.3, Sep 12, '07 11:18 AM for everyone. แผนการจัดการเรียนรู้. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) ..... มีประโยชน์มากๆ เลยจ้ะ ขออีกได้ไหม หรือว่าทำแค่แผนเดียวก็บอกมา น้อยจายจังเลย ...

 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.สตูล...หัวข้อเรื่อง...สพท.สตูล มอบหนังสือฝึก ...

  4 ธ.ค. 2009 ... สตูล มอบหนังสือฝึกทักษะภาษาไทย “ของขวัญวันพ่อ” ช่วยนักเรียน ป.3 อ่านไม่ออก ... ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552: (sp2) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ. ... ป.1 –ป.3) พัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยที่ต่ำ ... นัสรุท อยู่ล่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาทอน ...

 3. ภาทิพ - สอนภาษาไทย และเกร็ดภาษา กับภาทิพ - ด่วนมาก! ครูภาษาไทย ...

  ผู้เข้ารับการประเมิน ครูภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา .... ครูเชี่ยวชาญภาษาไทยในเขตเป็นผู้ประเมินการสอน เช่น ดูแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ .... ทั้ง ๆ ที่เหลือเวลารับใช้แผ่นดินเพียง 2-3 ปี เท่านั้น .... เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นหน้าที่ของครูทุกคนค่ะ โดยเฉพาะครูที่สอนวิชาภาษาไทย ...

 4. ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ สพท.สิงห์บุรี

  กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ, สำนักนโยบายและแผนฯ .. กลุ่มสารสนเทศ . .... แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลงานวิชาการกับครู ค.ศ. 3ค.ศ. 4 ... สิงห์บุรี โดยโรงเรียนวัดถอนสมอจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย .... ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการสอนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นเด็กเล็ก ...

 5. วิชาการ.คอม - Blog วิชาการ.คอม
 6. VCD เกมเสร้างเสริมระเบียบวินัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สาระพลศึกษา) โดย krumoney ... วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ศรีนวล เต้มีย์ ... ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดย ดวงใจ เทพมะที ... แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่ทางเลือก ...

 7. ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ สพท.สิงห์บุรี

  ... นวัตกรรมและเทคโนโลยี, การเรียนการสอนสุขศึกษา, วิชาการ, นโยบายและแผน, บริหารงานบุคคล, ส่งเสริมการจัดการศึกษา ... เพื่อนที่แสนดี โรงเรียนวัดสาธุการามเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ... ดิฉันสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. 3 พบปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์.... ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...

 8. ครูบ้านนอกดอทคอม - เว็บไซต์เพื่อครู ครูผู้ช่วย ข่าวครู วิทยฐานะครู ...

  แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ... เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัส๔๒๑๐๑,๔๒๑๐๒ ... เรื่องน้ำและอากาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - นางรัตนา นิยมการ ... การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การดูแลอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย รายวิชา สุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ...

 9. วิชาการ.คอม - Blog วิชาการ.คอม

  VCD เกมเสร้างเสริมระเบียบวินัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สาระพลศึกษา) โดย krumoney ... วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ศรีนวล เต้มีย์ ... แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อันจะ ... เรื่องการประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 [32464] ...

 10. Pochnews Live In Blogger!!: 01 มีนาคม 2009

  ทุกคนเพิ่งรู้ถึงแผนอันแยบยลของภูเตศวรแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะสายเกินไป ..... ภราดร ศรีชาพันธุ์ เคยเข้าถึงรอบเพลย์ออฟ เวิลด์ กรุป 3 สมัยซ้อนในปี 2002-2004 ... ตัวละครเก่าๆ ในแบบเรียนวิชา "ภาษาไทย" ยุคก่อน ก็เป็นอีกหนึ่ง "ความทรงจำ" .... คุณครูกมล เป็นครูประจำชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...

 11. Maneerath's Site - Blog

  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นป.3, Sep 12, '07 11:18 AM for everyone. แผนการจัดการเรียนรู้. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) ...... (โบเวอร์ และอัลการ์ด 1987, อ้างถึงใน ธีระพร อุวรรณโน,2532:285) ขอยกตัวอย่างแต่ละด้านดังนี้ .... ความใส่ใจเป็นพิเศษกับรายการโทรทัศน์ ที่สอนการทำอาหาร เป็นต้น ...

 12. รวดเดียว 3 เรื่อง .... ปัญหาในบ้าน(รัฐบาล)

  17 ก.ค. 2009 ... 'การศึกษา' ติดชาร์จอันดับ 3 แฟรนไชส์ที่น่าลงทุนในรอบปี ...... ความคิดเห็น 65 เห็นด้วยกับ 4 วิชานี้นะครับ ขอเพิ่มวิชาภาษาไทย .... สองสัปดาห์ไม่ต้องมาโรงเรียน แต่เรียนผ่านการจัดการทางอินเตอร์เน็ต ... เมษายน แทน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถม ...... มีแค่เพียงแผ่นพับ 30 แผ่นที่แจกให้ความรู้กับประชาชน ...

 13. KribArt Board::กระทู้ล่าสุด | แหล่งความรู้ฟรีติวเตอร์บนโลกออนไลน์

  แผ่นใบรูปไข่กว้าง มีเส้นใบขนานตามยาวประมาณ 8-10 เส้น .....System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-Learning ..... ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย (O - NET). อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 – 2...... ประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่: 1.1 ภาษาไทย: 1.2 คณิตศาสตร์: 2. ...

 14. Bloggang.com : hangclub - ข้อสอบวิชาภาษาไทย

  12 ม.ค. 2010 ... บูรณาการระดับป.1-ป3ตอบแบบเชื่อมโยง 6.ภาษาไทยมีกี่มารตรฐานตอบ6มาตรฐาน ... ขอบคุณมากที่นำตัวอย่างมาให้ศึกษา เพราะตัวเองสอบมา 2 ครั้งแล้วไม่ผ่าน .... มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยให้นักเรียนศึกษาในความรู้และตอบคำถามด้วยตนเอง .... สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค การพัฒนา ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...

 15. ^_^ นัยนา เชื้อผู้ดี @_@ - Windows Live

  งานอภิปราย สร้างสรรค์การเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ช่วงชั้นที่ ๑ โดยครูนัยนา เชื้อผู้ดี ... แผนการสอน ครูนัยนา เชื้อผู้ดี สาระวิชาภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๕๑ .... นักเรียน ป.3 .... จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา ได้อย่างอยู่มือ 2.มีศรัทธาในตัวเอง ..... วันนี้ ทิเทศการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วิชาภาษาไทย ...

 16. สมุทรปราการเมืองแห่งการเรียนรู้ ฉบับประจำเดือน ก.พ.- มี.ค. 49

  ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ
  การจัดการศึกษาในสถานประกอบการจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ทาง กศน. ... ระดับชั้น ป.3 รุ่งยังคงไม่สนใจที่จะเรียนอีกเช่นเคย จนในที่สุด ... รุ่งเรียนจบระดับชั้นประถม จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน.... สักแผ่นวางไว้ที่เตียงเขา 11. รู้จักถอย ควรรู้เมื่อไรที่ลูกต้องการ ...ยกตัวอย่างในวิชาภาษาไทย โดยในชั่วโมงแรก ...

 17. ศน.อ้วน - คลินิกเพื่อใจเพื่อนครู - ๔. ขอเพลงภาษาไทยสอนเรื่องมาตรา ...

  ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ .....คุณครูที่สนใจนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปได้ค่ะ ... โท น่ะค่ะ กำลังทำวิทยานิพนธ์การอ่าน วิชาภาษาไทย แล้วก็เลยจะใช้เพลงของอ. ... ปี 50 ออกมา มีซีดีสองแผ่น ... นก ครูภาษาไทย ป.3 สพท.อด.3 [IP: 118.174.205.231] เมื่อ ส. 04 เม.ย. ...

 18. บทความการศึกษา - พัฒนาประชาคมเชียงราย

  เชียงราย เตรียมซ้อมแผนรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ส. ... เรื่องที่ 78 รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ . ... .ขุนขวาก..... เรื่องที่ 50 เครือข่ายโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม : ภารกิจจัดการศึกษาและ. ....ของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในแต่ละช่วงชั้นอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3...

 19. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน มี 3 ชนิด คือ .... เป็นการเขียนแผนการทำวิจัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร .... ตัวอย่างการเลือกนวัตกรรมปัญหาการเรียนรู้ :นักเรียนขาดทักษะทางด้านภาษา ... เช่น สิ่งที่ครูคาดหวังในการสอนวิชาภาษาไทย ... กลุ่มนักเรียนที่จะพัฒนา : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวีวิทยา ...

 20. paew - Paew's Blog ลปร - ควรทำอย่างไร หากคุณครูสอนผิด

  วันหนึ่งได้ตรวจสมุดการบ้านวิชาภาษาไทย ของลูกสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.3..... ปีนี้...ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... บรยาศการจัดการและความคิดชี้นำของคุณครู คนหนึ่งมาในเชิงศึกษาเปรียบเทียบ และคงได้ผลต่อการให้คำตอบส่วนหนึ่งครับ ..... เลยเขียนเข้าไปในกระดาษแผ่นนั้นด้วยหลายประโยคเด็ด ๆ ทั้งนั้น ...

 21. แจ้งแนวประเมินวิทยฐานะใหม่ ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ครูบ้านนอก ...

  สพฐ. ประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานและการประกวดราคาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง [5] ..... ผลการประเมินด้าน 3 วิชาภาษาไทย 44 คน ในรุ่นที่เพิ่งทราบผล ไม่อนุมัติเลย ทั้ง 44 คน ไม่น่าเป็นไปได้ ... เมื่อครูผู้สอนประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้แล้ว ... มีครูหลายคนแนะนำให้ไปทำผลงานของระดับประถมศึกษาจะได้ผ่านได้ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น